Kom i gang
Book en demo
Book en demo
Kom i gang
ARP-verktøy

Vi har gjort det enkelt og raskt å møte ARP-lovkravet

Ønsker du en enkel måte å rapportere i henhold til aktivitets- og redegjørelsesplikten? Vårt verktøy tar deg fra innsamling av data til ferdig rapport - tilrettelagt for at du rapporterer i henhold til lovkravet fra myndighetene.

main-no

Støtter hvert trinn i arbeidsflyten for rapportering

Det er tidskrevende å sette seg inn hva som skal til for å levere på den obligatoriske likestillingsrapporten, for så å gjennomføre arbeidet. Vi tilbyr et velprøvd rammeverk slik at du ikke trenger å starte fra bunnen av. Her kan du se hvordan verktøyet vårt fungerer:

Analysér, forstå, produser og publiser din rapport, alt på ett sted

 • Bygget med utgangspunkt i “firestegsmodellen”, rammeverket som er utviklet og anbefalt av Bufdir.

 • Vi gjør alle beregninger basert på dine rådata, raskt og effektivt.

 • Du slipper å bruke tid på å forstå definisjoner og lovtekst, det har vi gjort for deg!

Equality Check har systematisert prosessen og guidet oss gjennom ARP-arbeidet på en veldig god måte.

Anne Therese Bogen — Head of HR, Thommessen Law Practice

Noen av landets største merkevarer stoler på oss

ARP fra A-Å for ditt rapporteringsteam

 • Forstå rapporteringstaksonomien for ARP

 • Organiser, samle og behandle data

 • Analysér, lag rapporten og revider

  • Automatisert prosessering av dine data

  • Skreddersydd redegjørelsesverktøy

  • Videoer, veiledere og støtteinnhold

 • Ferdigstill og publiser

  • Inviter en kollega til å bidra eller se over

  • Den ferdige rapporten kan enkelt deles eller lastes ned

Hva får du i vårt verktøy?

unique_expertise-no
Grundig støtteinnhold

Vår ekspertise kommer som standard

 • Tilgang på et rikt bibliotek av guider, veiledere, FAQ og ressurser for hvert steg i prosessen.
 • Vårt metodeverk og eksempler på beste praksis gjør det enklere for deg å svare til rapporteringsstandarden.

Vi har lest utallige ARP-rapporter

Siden introduksjonen i 2020 har vi hjulpet noen av Norges største merkevarer å levere rapporter på toppnivå. Teamet vårt har brukt hundrevis av timer på både rådgi kunder, samt å sparre med LDO. All denne erfaringen og kunnskapen har vi bygget inn i verktøyet vårt for å gjøre deg så selvbetjent som mulig.

arp-experts-no

Møt våre fageksperter

– For oss, er rapportering på likestilling og mangfold mer enn bare tall i et regneark. Vi kan hjelpe deg med blant annet:

 • Onboarding, for å sette deg best mulig i stand til å lykkes med både kvalitet og ressursbruk.
 • Webinarer og events – for å lære, diskutere og møte folk med lignende fagansvar på andre arbeidsplasser.
 • Å gjøre ditt mangfold, inkludering og likestilling til en strategisk del av HR- eller strategiarbeidet i din organisasjon.
faster-structure-no
Riktig data, riktig struktur

Vi har gjort strukturarbeidet for deg

Vi har gjort det enkelt å forstå hvilke data som skal med, og hvordan de skal organiseres.

 • Vår egenutviklede prosess og malverk gjør det enkelt for deg å komme i gang riktig fra start.
 • Vi gir grundig innføring og nyttige eksempler som hjelper deg med å definere dine stillingsgrupper.
 • Du velger selv om du vil rapportere lønnsarter samlet eller granulert.
excel template
Samle og prosessere data

Effektiv innsamling og prosessering av dine ansattdata

Vi baserer oss på ubehandlede HR- og lønnsdata, og gjør alle utregninger og visualiseringer for deg.

 • Velg mellom malbasert opplasting (Excel) av rådata, eller integrasjon med HR-/lønnsystem.
 • Du trenger ikke å gjøre noen beregninger - vi prosesserer dataene på en måte som tilfredsstiller taksonomien i ARP.
 • Enkelt å samarbeide med kollegaer, bare inviter de som skal bidra, enten det er med data, redegjørelse eller revisjon.

[OPPTAK]

«Likestillingsarbeid med få ressurser»

Hvordan bruke de nye rapporteringskravene (ARP) som et rammeverk for suksess. Hør fra Equality Check, LDO og Sergel (kunde av Equality Check).

publish-report-no
Publisering og distribusjon

Få rapporten din presentert i et profesjonelt og tilgjengelig format

Vis rapporten din til verden på en måte som er enkel å lese, forstå og dele.

 • Automatisk generert rapport med relevante datavisualiseringer.
 • Vår rapport følger LDO sin anbefalte strukturstandard.
 • Redegjørelsen presenteres stegvis for å ivareta at alle obligatoriske temaer dekkes.
 • Lag en delbar web-versjon eller last ned med ett klikk.

Personvern og datasikkerhet er vår høyeste prioritet

Datasikkerhet

All data som lagres i våre verktøy er beskyttet ved hjelp av 256-bit kryptering (SSL/TLS og AES).

Kontosikkerhet

Bruk vår løsning for to-faktorautentisering for å sikre kontoen din mot passordlekkasjer.

Datalagring

All data i våre løsninger lagres på datasentre i EU, og deles aldri med tredjeparter.

Kom i gang med din 2022-rapport i dag!

Registrer deg og få tilgang med én gang. Finn riktig pris for ditt selskap her:

Pris avhenger av størrelsen på selskapet. Flytt markøren over for å få riktig pris.

Compliance

NOK 18750

/ year

Spar tid med vårt verktøy som forenkler arbeidet med ARP-rapportering (Aktivitets- og redegjørelsesplikten).

 • Stegvis veiledning gjennom hele rapporteringen

 • Strukturert datainnhenting og skriving på redegjørelsen

 • Automatisk analyse og generering av rapport

 • Enkel deling av rapporten

 • Enkel datainnhenting med Excel-opplasting eller integrasjoner mot lønnssystemer

 • Mulighet for 1:1 onboarding med en ARP-ekspert

 • Gjenbruk arbeidet når du rapporterer neste år - spar tid

 • Abonnementet gir tilgang til en database av gode tips og råd. Denne oppdateres jevnlig.

Ofte stilte spørsmål og svar

Hvem skal rapportere?

Alle offentlige virksomheter, og alle private virksomheter med mer enn 50 ansatte. Private virksomheter med mer enn 20 ansatte må rapportere hvis en av partene i arbeidslivet krever dette.

Hva skal rapporteres?

Rapporten består av 2 deler, en første del hvor du skal rapportere på data (kjønnsbalanse, lønnskartlegging, deltid inkludert ufrivillig, midlirtidig ansatte og foreldrepermisjon). I del to skal du skrive en redegjørelse om hvordan virksomheten jobber med likestilling, inkludering og mangfold.

Hvor ofte skal vi rapportere?

Det skal rapporteres årlig, men enkelte datainnsamlinger kan gjøres annethvert år. Dette inkluderer lønnskartlegging. Med vårt verktøy er det enkelt å rapportere årlig, noe vi anbefaler våre kunder å gjøre for å ha en bedre oversikt.

Når og hvor skal rapporten leveres?

Rapporten skal legges ved i årsberetningen og/eller annet offentlig tilgjengelig dokument.

Hva skjer dersom rapporten er ufullstendig?

Likestillings og diskrinineringsombudet (LDO) har en veilednings og oppfølgningsfunksjon. Etter lovforarbeidene har de en dialogrettet tilnærming i veiledningen og kan komme med anbefalinger. Dersom LDO ikke mener en virksomhet har oppfylt rapporteringskravet kan de klage til diksrimineringsnemda som vil vurdere om virksomheten faktisk har oppfylt rapporteringskravet. Denne klagen er et offentlig dokument som alle har innsyn i, både når den er til behandling og når den er oppklart. Ytterste konsekvens av dette er at selskapet får en bot.

Er rapporten deres "gyldig"?

Det er virksomhetens styre som er ansvarlig for at rapporten som leveres er komplett og i henhold til lovverket. Equality Check har ingen juridisk ansvar for rapporten, og vi kan selvfølgelig ikke garantere hva Diskrimineringsnemda vil avgjøre ved en eventuell klage. Når det er sagt er vårt verktøy utviklet i tett dialog med rådgivere i LDO, og den er sett gjennom av Arbeidsrettsavdelingen til Advokatfirmaet Thommessen. Vår erfaring er at en virksomhet som følger anbefalingene i vårt verktøy vil levere en god rapport som oppfyller rapporteringskravene.

Hvordan tar dere stilling til praktiske utfordringer i lovgivningen?

Noe av utfordringen med dagens lovverk er at det ikke finnes forskrifter eller andre støttetekster som presiserer hvordan loven skal rapporteres i praksis. Dette skaper mye spørsmål hos virksomheter. Når vi kommer over slike spørsmål, enten som vi identifiserer selv eller som vi får fra kunder, vil våre eksperter komme frem til en beste praksis på hvordan problemet skal løses. Dette gjøres på bakgrunn av samtaler med hundrevis av virksomheter og fageksperter på juss, revisjon og hos myndighetene. Vi kan selvføgelig ikke garantere hvordan dikrimineringsnemda vil vurdere praktiske avgjørelser.

Alle svarene finner du på vår ressursside
faq-image