logo
Book demoLog in

 Hei! 

Ønsker du en dypere analyse? Lær mer

Want to read in English?

EN

NO

NO

Person som arbeider med mangfoldsrapportering på en laptop.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Vi har gjort det enklere for deg å rapportere i henhold til ARP.

Vårt verktøy tar deg enkelt fra innsamling av data – til ferdig rapport, i tråd med lovkravet.  

Snakk med oss!
Ferdigstilling av ARP-rapporten ved hjelp av Equality Check sitt verktøy.

Produksjon av rapport.

Alt dere behøver å gjøre er å legge inn data, så sørger vi for beregning, visualisering og formatering.

Information icon

Verktøyet legger til rette for at du kan samarbeide med kolleger, om du har behov for det.

Oppsett av organisasjonsstruktur i rapporteringsverktøyet.

Guider og nyttige ressurser.

For å sikre korrekt rapportering, er det viktig å forstå hvordan man skal sette organisasjonsstrukturen.

Vårt verktøy tar dere stegvis gjennom prosessen for å tilrettelegge for at dere rapporterer i henhold til lovkravet fra myndighetene.

Likestilling og mangfold er viktigere enn kun rapportering! 

Lær mer om hvordan du kan bruke fullversjonen av vårt verktøy til å jobbe målrettet og praktisk.

Book en demo
Datavisualisering som viser kjønnsbalanse i Equality Check sitt rapporteringsverktøy.

Smart visualisering.

Vi skreddersyr deres data visualisering for å presentere funn knyttet til likestilling. Dette gjør det lettere for interessenter å forstå hvordan deres organisasjon gjør det på feltet.

ARP-rapporten fra Equality Check har spart oss for mye tid. Når jeg hadde strukturen klar, var det veldig enkelt å lage rapporten.

Anne Therese Bogen — Head of HR, Thommessen Law Practice

Nedlastings- og delingsalternativer for ARP rapport i Equality Check sitt rapporteringsverktøy.

Del resultater, mål og fremgang.

Vi har gjort det lettere å både laste ned og dele deres rapport via en web-versjon. På denne måten kan dere vise frem deres forpliktelse til likestilling og mangfold til ansatte og andre interessenter.

Ønsker dere mer informasjon? Kontakt våre spesialister.

Book en demo nå